OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Flexxolutions, z siedzibą w Oldenzaal, odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe

Flexxolutions
Jaartsveldstraat 5
7575 BP Oldenzaal
+31 (0)541 760 400
info@flexxolutions.nl

Dane osobowe, które przetwarzamy

Flexxolutions przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ korzystają Państwo z naszych usług i/lub ponieważ Państwo sami dostarczają nam te informacje. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które możemy przetwarzać:

  • Imię i nazwisko
  • Numer telefonu
  • Adres e-mail
  • Informacje o Państwa działalności na naszej stronie internetowej
  • Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz, na przykład w korespondencji (e-mail) i telefonicznie.

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza strona internetowa i/lub serwis nie gromadzi żadnych szczególnych danych osobowych (np. rasy, zdrowia, poglądów politycznych, przekonań religijnych itp. Nie zamierzamy również zbierać informacji o osobach odwiedzających stronę internetową w wieku poniżej 16 lat, chyba że za zgodą rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak zweryfikować, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. Jeśli są Państwo przekonani, że zebraliśmy specjalne dane osobowe lub dane osobowe osoby małoletniej, prosimy o kontakt pod adresem info@flexxolutions.nl, a my usuniemy te informacje.

Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Flexxolutions przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Aby móc do Ciebie zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne, aby nasze usługi mogły być wykonywane.
  • Analiza Twojego zachowania na stronie internetowej w celu ulepszenia strony internetowej oraz zakresu produktów i usług, aby dopasować je do Twoich preferencji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Flexxolutions nie podejmuje decyzji na podstawie automatycznego przetwarzania w sprawach, które mogą mieć (znaczące) konsekwencje dla osób fizycznych. Są to decyzje podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, w których nie ma człowieka (np. pracownika Flexxolutions).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Flexxolutions nie przechowuje Państwa danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane są gromadzone.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Flexxolutions udostępnia Państwa dane osobowe różnym osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy i wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych. Z firmami, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu, zawieramy umowę o ich przetwarzaniu, aby zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych. Flexxolutions pozostaje odpowiedzialny za te procesy.

Wyświetlanie, modyfikowanie lub usuwanie danych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Ponadto mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Flexxolutions oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas z prośbą o przesłanie danych osobowych, które posiadamy w pliku komputerowym do Ciebie lub innej wymienionej przez Ciebie organizacji.

Na adres info@flexxolutions.nl mogą Państwo przesłać wniosek o wgląd, sprostowanie, usunięcie, uzupełnienie danych osobowych, wniosek o cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. W tej kopii należy umieścić zdjęcie paszportowe, MRZ (strefa odczytu maszynowego, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i Numer Obsługi Ludności (BSN) w kolorze czarnym. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

Flexxolutions pragnie również zaznaczyć, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego – Urzędu Danych Osobowych. Można to zrobić za pośrednictwem tego linku.

Jak chronimy dane osobowe?

Flexxolutions poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki zapobiegające nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym modyfikacjom. Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub istnieją oznaki niewłaściwego ich wykorzystania, skontaktuj się z nami pod adresem info@flexxolutions.nl.

Scroll to Top